كندلوس كه امروزه آن را ميخساز مي گويند در دامنه هاي سرسبز و خرم البرز در منطقه كجور مازندران قرار دارد و شاهد تمدن هاي گوناگوني در ادوار مختلف تاريخ بوده و نشانه هايي از تمدن قبل از ميلاد، تمدن ايران قبل از اسلام و تمدن ايران بعد از اسلام را در خود دارد. ميخساز شامل چهار دهكده به نامهاي پيده، گيل كلا، ميركلا و كندلوس است. دهكده كندلوس كه يكي از قديمي ترين مجتمع هاي انساني منطقه به شمار مي رود در دامنه هاي سلسله جبال البرز منتهي به دره زانوس واقع است.
http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(1).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(2).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0.jpg
http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(4).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(6).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(5).jpg

كار و پيشه اهالي اين دهكده از قديم الايام تهيه و توليد چوب و ذغال در زمستان و كشاورزي در تابستان بوده است و اكنون به دليل قانون مراقبت از جنگل اهالي علاوه بر كشاورزي به خياطي و نجاري روي آورده اند. از صنايع دستي اين دهكده مي توان به بافتن جاجيم، ايزار (پارچه پشمي چارخانه دستباف) بافتن جوراب، دستكش و بلوز پشمي گلدار و نمدمالي اشاره كرد.

http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(30).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(28).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(20).jpg
http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(34).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(26).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(25).jpg

در موزه مردم شناسي كه در دامنه تپه اي در دهكده كندلوس قرار دارد اشيا و آثار متعلق به مردمان اين منطقه ازجمله ظروف، كتب خطي، صنايع دستي و… نگه داري مي شود. موزه گياهان دارويي مجتمع كشاورزي كندلوس در سال 1365 با هدفهاي كشت، پرورش، توليد و بسته بندي گياهان اصلي دارويي و معطر و همچنين توليد اسانس ها و روغن هاي گياهي تاسيس شد و براي اولين بار در ايران مبادرت به برپايي باغ بوتانيك (موزه گياهان دارويي) در زميني به مساحت ده هكتار نمود كه با كاشت بالغ بر 250 گونه گياه ژنتيك ارزشمند در ايران به توليد و عرضه محصولات گوناگون در زمينه هاي مختلف اقدام نموده و محصولات خود را به اكثر كشورهاي جهان صادر مي نمايد.

http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(29).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(10).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(11).jpg
http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(12).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(13).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(14).jpg
http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(15).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(16).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(17).jpg
http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(18).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(21).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(22).jpg
http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(32).jpg http://www.villarabet.ir/images/kandelos/1%C2%A0-(31).jpg

از کیفیت تصاویر به دلیل به نمایش در آمدن سریع آنها کاسته شده است .