ویلارابط شالیزار

توجه                توجه

شالی ویلارابط یا ویلارابط شالیزار
ویلارابط اولین سایت اجاره ویلا و اقامتگاه در ایران می باشد که همواره پیشرو در ارایه خدمات مطمئن و امن به میهمانان خود بوده است و همواره سعی بر این نموده است که رسم میزبانی را آنگونه که لایق میهمانان خود می باشد به جا آورد . از این رو سایت هایی غیر معتبر با عدم رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای اقدام به نام گذاری سایت ها و وب لاگ هایی مشابه سایت ویلارابط را نموده اند که علاوه بر اینکه از همان ابتدای راه، رسم غلطی را در پیش گرفته اند نتوانسته اند خدماتی ارایه دهند لذا بر آن شدیم تا ویلارابط را فقط به ویلارابط بشناسید و به غیر از شرکت ویلارابط پارسیان سایت دیگری را انتخاب ننماید . 
فعالیت اینگونه سایت ها که هیچگونه تعهدی به شما ندارند را نپذیرید و سفر خودتان را با مشکل آغاز ننمایید .

ویلارابط شالیزار یک نام و سایت جعلی است.

آدرس های معتبر سایت ویلارابط

www.villarabet.net
www.villarabet.ir
فقط ویلارابط است