کد ملک: 2040
نام مالک: ویلا رابط
آدرس:
متراژ: 230
فعالیت: رزرواسیون
استخر آب سرد
 
 
 
کد ملک: 2049
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: خط هشت
متراژ: 150
فعالیت: رزرواسیون
دارای استخر سرپوشیده ، سونا ، جکوزی
 
 
کد ملک: 3005
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 140
فعالیت: رزرواسیون
استخر آب سرد
 
 
کد ملک: 3013
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 160
فعالیت: رزرواسیون
دارای سونا و جکوزی - استخر ندارد

کد ملک: 4001
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 260
فعالیت: رزرواسیون
استخر آب گرم قابل استفاده در زمستان
 
کد ملک: 5001
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 270
فعالیت: رزرواسیون
استخر آب سرد
 
 
کد ملک: 2061
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: محمود آباد
متراژ: 250
فعالیت: رزرواسیون
 
کد ملک: 3037
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 300
فعالیت: رزرواسیون