جهت مشاهده عکس های بیشتر از هر ملک بر روی عکس ملک یا "اطلاعات بیشتر " کلیک فرمایید
 
کد ملک: 3001
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: هچیرود
متراژ: 170
فعالیت: رزرواسیون-فاصله تا دریا 400 متر
کد ملک: 3002
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 170
فعالیت: رزرواسیون-فاصله تا دریا 200 متر
کد ملک: 3003
نام مالک: ویلارابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 240
فعالیت: رزرواسیون
 
کد ملک: 3004
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 250
فعالیت: رزرواسیون- ساحلی
تور مجازی امکان حرکت در تمامی زوایا را به شما می دهد و عکاس آنچه را که مایل است شما ببینید به شما نشان نمی دهد ، ویلا رابط مفهومی نوین در مدیریت زمان
کد ملک: 3005
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 140
فعالیت: رزرواسیون
فاصله تا دریا:200 متر | استخردار
ویلا دارای تور مجازی می باشد که به شما امکان حرکت در تمامی جهت ها را امکان پذیر می نماید
کد ملک: 3006
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 240
فعالیت: رزرواسیون-فاصله تا دریا ۵ دقیقه
ویلا دارای تور مجازی می باشد که به شما امکان حرکت در تمامی جهت ها را امکان پذیر می نماید
 
 
 
کد ملک: 3008
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 160
فعالیت: رزرواسیون
تور مجازی ویلا رابط دقیق ترین جزییات را به شما نشان می دهد.خدمتی خاص از ویلا رابط
 
 
کد ملک: 3009
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: خط هشت
متراژ: 110
فعالیت: رزرواسیون-ساحلی اختصاصی شنی
ویلا دارای تور مجازی می باشد که به شما امکان حرکت در تمامی جهت ها را امکان پذیر می نماید

 
 
 
کد ملک: 3011
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 230
فعالیت: رزرواسیون
فاصله تا دریا 300 متر |استخردار سرباز 
ویلا دارای تور مجازی می باشد که به شما امکان حرکت در تمامی جهت ها را امکان پذیر می نماید
اطلاعات بیشتر
کد ملک: 3012
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 220
فعالیت: رزرواسیون-فاصله تا دریا ۵ دقیقه
در شهرک نمک آبرود
ویلا دارای تور مجازی می باشد لطفا در زمان مشاهده اطلاعات بیشتر ملک جهت بازگذاری تور مجازی کمی صبور باشید
کد ملک: 3013
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 160
فعالیت: رزرواسیون
فاصله تا دریا ۵۰۰ متر |سونا ، جکوزی
ملک دارای تور مجازی می باشد،درهنگام مشاهده اطلاعات بیشتر ملک جهت بارگذاری تور مجازی کمی صبور باشید
کد ملک: 3014
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 150
فعالیت: رزرواسیون
با تور مجازی ویلا رابط دقیق ترین جزییات را مشاهده می نمایید.
کد ملک: 3015
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 250
فعالیت: رزرواسیون-فاصله تا دریا ۵ دقیقه
در شهرک نمک آبرود
کد ملک: 3016
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 230
فعالیت: رزرواسیون-فاصله تا دریا ۵ دقیقه
ملک دارای تور مجازی می باشد لطفاً در هنگام مشاهده اطلاعات بیشتر ملک جهت بارگذاری تور مجازی کمی صبور باشید
 
کد ملک: 3017
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 180
فعالیت: رزرواسیون ُفاصله تا دریا 500 متر
ویلا دارای تور مجازی می باشد ، لطفاً در هنگام بارگذاری تور مجازی کمی صبور باشید

کد ملک: 3018
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 270
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 3021
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 220
فعالیت: رزرواسیون ُ فاصله تا دریا ۵ دقیقه
در شهرک نمک آبرود
کد ملک: 3022
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: چالوس
متراژ: 300
فعالیت: رزرواسیونُاستخردار - فاصله تا دریا ۵ دقیقه
تور مجازی ویلا رابط دقیق ترین جزییات را با بالاترین کیفیت به شما ارائه می دهد .

کد رزرو ویلا 3024
کد ملک: 3024
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: چالوس
متراژ: 160
فعالیت: رزرواسیون / استخردار

کد رزرو ویلا 3025
کد ملک: 3025
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: امامرود
متراژ: 150
فعالیت: رزرواسیون

کد ملک: 3026
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 150
فعالیت: رزرواسیون
فاصله تا دریا 350 متر

کد رزرو ویلا 3028
کد ملک: 3028
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 180
فعالیت: رزرواسیون

کد ملک: 3030
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 200
فعالیت: رزرواسیون
ویلا دارای تور مجازی می باشد ، لطفاً در هنگام مشاهده اطلاعات بیشتر جهت بارگذاری تور مجازی کمی صبور باشید.

کد رزرو ویلا 3031
کد ملک: 3031
نام مالک: ویلارابط
آدرس: نمک ابرود
متراژ: 180
فعالیت: رزرواسیون
 

کد ویلا 3032
کد ملک: 3032
نام مالک: ویلارابط
آدرس: نمک ابرود
متراژ: 250
فعالیت: رزرواسیون
 

کد ملک: 3035
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 250
فعالیت: رزرواسیون ، استخردار

کد ملک: 3036
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: خط هشت
متراژ: 150
فعالیت: رزرواسیون
فاصله تا دریا 100 متر
ویلا دارای تور مجازی می باشد لطفاً در هنگام مشاهده اطلاعات بیشتر جهت مشاهده تور مجازی کمی صبور باشید.

کد ویلا 3038
کد ملک: 3038
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: چالوس
متراژ: 250
فعالیت: رزرواسیون
تور مجازی ویلا رابط دقیق ترین جزییات را در اختیار شما قرار می دهد.

کد ملک: 3040
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: خط هشت
متراژ: 160
فعالیت: رزرواسیون

کد رزرو 3047
کد ملک: 3047
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: چالوس 
متراژ: 200
فعالیت: رزرواسیون - ساحلی
با تور مجازی ویلا رابط تجربه ای نوین از سفر را تجربه می کنید . سفر را میهمان ویلا رابط باشید .

 

کد ویلا 3010
کد ملک: 3010
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: متل قو | سلمانشهر
متراژ: 370
فعالیت: رزرواسیون - استخردار

کد رزرو ویلا 3048
کد ملک: 3048
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: سی سرا
متراژ: 250
فعالیت: رزرواسیون
ویلا استخر دار سرپوشیده
ویلا دارای تور مجازی می باشد لطفاً در هنگام مشاهده اطلاعات بیشتر جهت بارگذاری تور مجازی کمی صبور باشید.

کد ملک: 103001
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 350
فعالیت: اجاره سالیانه / رزرواسیون
تور مجازی ویلا رابط واقعیت را همانگونه که هست به شما نشان می دهد
 

کد رزرو ویلا 3045
کد ملک: 3045
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 150
فعالیت: رزرواسیون