رهن و اجاره ویلا دوخوابه چالوس - امامرود
کد ملک: 102002
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: امامرود/ حومه نمک آبرود
متراژ: 80
فعالیت: رهن | اجاره

اجاره سالیانه ویلا سه خوابه چالوس / حومه نمک آبرود
کد ملک: 103005
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: کیاده / حومه نمک آبرود
متراژ: 160
فعالیت: رهن | اجاره

رهن و اجاره در پردیس شمال
کد ملک: 99995064
نام مالک: آرش عسکری
آدرس: سردآبرود
متراژ: 240
فعالیت: رهن | اجاره

اجاره سالیانه آپارتمان در مجموعه دریای چالوس
کد ملک: 102001
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: خط هشت
متراژ: 150
فعالیت: رهن | 

کد ویلا به ماهیانه 103002
کد ملک: 103002
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 150
فعالیت: رهن | اجاره

اجاره ویلا سالیانه کد ویلا 103003
کد ملک: 103003
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 180
فعالیت: رهن | اجاره

اجاره ویلا سالیانه یالبندان
کد ملک: 99995022
نام مالک: پاک اندام
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 75
فعالیت: رهن | اجاره

اجاره سالیانه ویلا در نمک آبرود
کد ملک: 103001
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 350
فعالیت: اجاره سالیانه / رزرواسیون
تور مجازی ویلا رابط واقعیت را همانگونه که هست به شما نشان می دهد
 

رهن کامل یک دستگاه ویلا در شمال حومه نمک آبرود
کد ملک: 99992076
نام مالک: روزبه سرشار
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 305
فعالیت: رهن / تجاره
قیمت : سه میلیون تومان
ویلا مبله می باشد
 

رهن کامل ویلا 5 خوابه چالوس صد میلیون تومان
کد ملک: 105001
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: هچیرود
متراژ: 380
فعالیت: رهن
قیمت : صد میلیون تومان رهن کامل

کد ملک: 99992063
نام مالک: ادیب
آدرس: کلیدبر
متراژ: 1000
فعالیت: رهن و اجاره
گیلان ، لنگرود

کد ملک: 2002
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 125
فعالیت: رهن
 

کد ملک: 202004
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: امامرود
متراژ: 100
فعالیت: رهن
قیمت : 70000000
 

 
ویلا دوخوابه اجاره سالیانه

کد ملک: 2038
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: هچیرود
متراژ: 160
فعالیت: رزرواسیون
 
اجاره ویلا گیلان - فومن
کد ملک: 99995035
نام مالک: کریمی
آدرس: فومن
متراژ: 100
فعالیت: رهن | اجاره

کد ملک: 99995040
نام مالک: جهانی
آدرس: لوکلایه
متراژ: 10000
فعالیت: رهن | اجاره

ویلا در محمودآباد اجاره سالیانه و رهن
کد ملک: 99995082
نام مالک: حمید قنبرزاده
آدرس: محمود آباد
متراژ: 180
فعالیت: رهن | اجاره